top of page

Mae'r ardal hon ar gyfer y bobl wych sy'n gwneud i fenthyca ddigwydd ar
draws rhwydwaith Benthyg Cymru. Os mai dyna chi, mewngofnodwch yma.


This area is for the wonderful people who make borrowing happen across the
Benthyg Cymru network. If that's you, please log in here. 


Wedi mewngofnodi yn barod? Cliciwch isod i fynd i'r dudalen briodol:

Already logged in? Please click below to go to the appropriate page: Eisiau darganfod sut y gallwch chi a'ch cymuned gymryd rhan yn y
chwyldro benthyca?


Want to find out how you and your community can get involved in the
borrowing revolution?

                                         
E-bostiwch ni/ Email us: info@benthyg-cymru.org

bottom of page