top of page
Benthyg Cymru Passion Led Us Here

Ein cenhadaeth yw gweithredu rhwydwaith o leoedd lle gall pobl:

 

• cael gafael ar fenthyca fforddiadwy o'r pethau sydd eu hangen arnynt ond nad ydynt yn berchen arnynt, gan arbed arian a lle yn eu cartrefi

• rhoi pethau y maent yn berchen arnynt ond nad oes eu hangen arnynt, gan gyfrannu at dargedau cenedlaethol ar gyfer lleihau gwastraff

• cyfarfod i rannu gwybodaeth a sgiliau â'i gilydd, gan gynyddu gwytnwch cymunedol

 
Rydym yn adeiladu rhwydwaith Benthyg Cymru trwy ddarparu mewnwelediad, arbenigedd ac adnoddau ymarferol i ddatblygu llyfrgelloedd hygyrch a chynhwysol o bethau gyda chymunedau ledled Cymru. Mae ein glasbrint yn grymuso pob cymuned i deilwra ei changen Benthyg i'w hanghenion wrth gynnal ethos cyffredin o hygyrchedd, cynwysoldeb a chynaliadwyedd.

bottom of page